هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری درباره قدرت و گستردگی آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف قدرت

2-3-1-گستردگی قدرت

2-3-2- مبانی قدرت

2-3-3- كاربردهای قدرت

2-4- سرپرست

2-4-1-قدرت سرپرست

2-5- بررسی عملکرد

2-5-1- بررسی  عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد

2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان

2-6- تیم حسابرسی

2-7) پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

قدرت را می توان به شكل های مختلف به كاربرد گاری یوكل (1981) دیدگاه جدیدی در زمینه شناخت چگونگی به كارگیری قدرت ارائه داده است. دیدگاه او دارای دو بعد وابسته به یكدیگر می باشد. اولین بعد حاوی مبانی قدرت، نوع در خواست صاحبان قدرت و نتیجه احتمالی است كه به صورت توصیه های برای مدیریت به یكدیگر ارتباط داده شده اند.

 

 

 

به یقین اجبار و فشار مشكلترین نوع قدرتی است كه مدیر می تواند به كاربرد. اولین راهنمایی یوكل (1981) برای به كار بردن قدرت اجبار و فشار آن است كه زیردستان باید به طور كامل با مقررات سازمان و جریمه عدم رعایت اینگونه مقررات آشنا باشد. به این ترتیب از به هم خوردن مقررات به وسیله زیردستان كه موجب بروز مشكل های ناخوشایند برای رهبر می گردد جلوگیری به عمل می‌آید. چشم پوشی از تخلف هایی كه به علت عدم آگاهی به وقوع می‌پیوندد ممكن است موجب بی ارزش شدن مقررات با تحلیل قدرت قانونی رهبر شود، ضمن اینكه اعمال تدبیر در اینگونه موارد نیز ممكن است موجب رنجش و بروز دشمنی شود. رهبران باید قبل از اعمال تنبیه به طور كامل در جریان  وقایع قرار گیرند و تنبیه اشتباه اشخاص و تنبیه اشخاص كه مستحق آن نیستند موجب رنجش و نارضایتی شدید در زیر دستان می شود.