دانلود پاورپوینت طراحی ساختار سازمانی جهت رشته مدیریت در قالب 23  اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 طراحي ساختار سازماني: 
مفاهيم، ابزارها و مدلها ساختار سازمان به عنوان نوعي ابزار مديريتي براي اجراي استراتژيها و تحقق اهداف چرا ساختار سازمان ابزار متداول ميان مديران است؟

تغيير آن نسبتاً ساده است (تغيير رفتار، اصلاح فرهنگ يا اجراي استراتژي جديد دشوارتر است).

اما جذابيت آن به تاثير شديد آن بر سازمان برمي گردد. تغيير ساختار را مي توان به عنوان يكي از دغدغه هاي جديد مديريت دانست. با تغيير ساختار، مدير جديد مي تواند آثار شخصي خود را در سازمان برجاي گذارد. با تغيير ساختار، مي توان آهنگ يا سبك عملياتي سازمان را شكل جديد داد. با تغيير ساختار، مي توان تغييرات جديد در سازمان را ابلاغ كرد.
به طور كلي: طراحي ساختار بخشي از شغل مدير است. طراحي ساختار بر شكل دهي، پيكره بندي و ريخت ساختار رسمي سازمان متمركز است براي اثربخش بودن ساختار بايد بين جنبه هاي تئوريك با جنبه عملي نوعي توازن برقرار شود.
 مديران بايد به طور مستمر بين دو نگاه به ساختار:
 1) نگاه استراتژيك 2) نگاه اجتماعي و فرهنگي توازن برقرار كنند.

 

 

 

طراح بايد دو سئوال را مدنظر قرار دهد.
چگونه ساختار سازمان را به اجراي استراتژيهاي مختلف قادر مي سازد و مديريت سازمان را در انجام كار مورد نياز تسهيل خواهد كرد؟
چگونه ساختار سازمان بر افراد درون سازمان و الگوهاي غيررسمي رفتار تاثير مي گذارد.
در چه زمانهايي ساختار را بايد تغيير داد؟

 

 

 

 

تغيير جهت استراتژيك:

وقتي استراتژيها تغيير مي كند ساختار را بايد با آنها همساز كرد. تعريف مجدد وظايف: وقتي تعريف وظايف تغيير مي كند، ساختار بايد تغيير كند. تغيير سياسي / فرهنگي: تغيير در سازمان غيررسمي از طريق چيدمان رسمي سازماني تغيير در ساختار را مي طلبد. رشد سازماني: تغيير در اندازه و قلمرو سازمان، تغيير در ساختار را مي طلبد. تغيير در افراد: تغيير در افراد سازماني تغيير در ساختار را ايجاب مي كند. واكنش نسبت به مسائل درون سازماني: مسائل عملكردي ناشي از عدم تناسب محيطي، تغيير در ساختار را مي طلبد دو نگاه به طرح سازمان انواع طرح سازماني تفاوت در طرح استراتژيك و طرح عملياتي مدل شناخت پويايي هاي سازمان سازمان غير رسمي فرد چيدمان هاي رسمي سازمان وظايف محيط منابع سابقه سازمان سازماني گروهي فردي بستر برون داد استراتژي مدل پردازش اطلاعات براي طرح سازمان وظايف متفاوت الزامات پردازش اطلاعاتي متفاوتي را ايجاب مي كنند. طرحهاي سازماني متفاوت انواع متفاوتي از ظرفيت پردازش اطلاعات را فراهم مي كنند زماني كه ظرفيت هاي پردازش اطلاعاتي ساختار با الزامات پردازش اطلاعاتي وظايف سازگار و متناسب باشد، اثربخشي سازمان در بالاترين حد خواهد بود.

 

 

عدم پيش بيني پذيري وظيفه اثرات محيطي بر وظيفه وابستگي متقابل عناصر وظيفه عدم اطمينان وظيفه الزامات پردازش- اطلاعات براي انجام وظيفه گروهبندي وظايف پيوند ساختاري فرايندهاي مديريتي / عملياتي ظرفيت پردازش اطلاعات در ساختار عدم پيش بيني پذيري وظيفه اثرات محيطي بر وظيفه وابستگي متقابل عناصر وظيفه عدم اطمينان وظيفه الزامات پردازش- اطلاعات براي انجام وظيفه گروهبندي وظايف پيوندهاي ساختاري فرايندهاي مديريتي و عملياتي ظرفيت پردازش اطلاعات در ساختار تناسب توالي كلي طرح سازمان تحليل اوليه طرح استراتژيك سازماني طرح عمل