دانلود پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی جهت رشته مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


از زمانی که بشر توانست مدارک مربوط به زندگانی و فعالیت‌های اقتصادی و نیز جزئیاتی از زندگی شخصی خود را بر روی مواد و اجسام با دوام ثبت کند؛ و در مکانی گرد آورد، بایگانی به وجود آمد.رشد جمعيت ، توسعه ي فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، اقتصادي و غيره....... منجر به ايجاد روز افزون سوابق اداري مي گردد و در هر سازمان، نتايج انديشه ها، فعاليت ها و اقدامات انجام شده به صورت اسناد نگهداري مي شوند، اين اسناد، حاوي اطلاعات و تجربيات گران بهايي است كه، يكي از ابزارهاي مهم مديريت در تهيه برنامه ها و تصميم گيري هاي اداري محسوب مي شوند. اين اسناد يا همان مكاتبات اداري بايد مديريت شوند و " مديريت اسناد " با اعمال روش ها و موازين علمي باعث مي شود تا تنظيم اسناد در وضعي قرار گيرند كه : اولا، دسترسي سريع به آن ها امكان پذير باشد و ثانيا، در نگهداري اسناد با ارزش نهايت كوشش به عمل آيد كه اين امر باعث تقليل هزينه و سهولت مراجعه كاربران به اسناد مي شود.

 

 

مديريت اسناد، امروزه به عنوان يك علم در دنياي پيشرفته مورد توجه بسيار قرارگرفته است. بازيابي اطلاعات پرونده ها جهت انجام وظايف و پاسخگوئي به مراجعات، اهميت بسزايي دارد كه در صورت رعايت نكردن اصول اساسي، به ايجاد اختلال در نظام اداري دستگاه خواهد انجاميد. از طرفي انجام وظايف قانوني و اجراي مسئوليت هاي آن در قبال آرشيو ، ضرورت ايجاد تشكيلات منسجم مديريت اسناد را در هر سازمان اجتناب ناپذير مي سازد. هدف و وظيفة مديريت اسناد: وظيفة مديريت اسناد، مطمئن ساختن دستگاه به اين نكته بيان شده است كه اطلاعات ثبت شده ( در مراحل چرخه عمر سند) به شيوهاي اقتصادي و كارآمد مديريت ميشوند. هدف از انجام امور مديريت اسناد، مراقبت از اين امر است كه اسناد دولتي به طرزي موثر و با صرفه اقتصادي در دوره اي كه در دستگاه هاي دولتي وجود دارند، مديريت شوند خواه اين اسناد در شكل سنتي (نوشتاري، صوتي، تصويري..) و يا به صورت اسناد الكترونيكي باشند.

در واقع نخستين هدف مديران اسناد تهيه راهنماها و همكاري با دستگاه هاي دولتي به منظور طراحي و تكميل و اجراي برنامه هاي مديريت اسناد و اطلاعات در مورد اسنادي است كه آنها به طور روزمره ايجاد و يا دريافت مي كنند و به انحاء گوناگون با آن سر و كار دارند. 

 

 

 

 


فهرست مطالب
مديريت امور دفتری
دبير خانه
نامه های اداری
يادداشت اداری
انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری
انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری 
عوامل سازماندهی مديريت امور دفتری
عناوين شغلی دبير خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری
تفکيک نامه ها در مديريت امور 
نامه های باز نکردنی
فرم کنترل نامه
کد گذاری نامه
انواع دفاتر وفرمهای مديريت امور دفتری
کنترل نامه ها
روشهای کنترل
نظام غير متمرکز مديريت امور دفتری
بايگانی
تعريف بايگانی
تعريف طبقه بندی از نظر بايگانی
تعريف تنظيم اسناد
تعريف کد يا علامت رمز
مزايای نظام غير متمرکز
اصول روش های بايگانی  
روشهای تنظيم پرونده های اسمی
روش جغرافيايی
روش شماره ای محض
روش تاريخی
تسجيل راکد بودن پرونده ها