هدف از این پایان نامه اهمیت مهارت های خلاقیت و حل مسئله در زندگی زناشویی می باشد.

 

 

خلاقیت یکی از مفاهیمی است که اغلب مترادف با اصطلاحاتی نظیر تخیل، اکتشافات، اختراع، حل مساله، ابداع و نوع آوری در نظر گرفته می شود .خلاقیت توانایی حل مسائلی است که فرد قبلاً روش حل آن را نیاموخته است. در واقع نتیجه یک کار کار با ارزش که در یک زمان خاص مقیثد و رضایت بخش باشد را خلاقیت محسوب می کنند. علاوه بر تازگی، تناسب و ارزشمندی و اکتشافی بودن نیز ملاک خلاقیت است. 
سازمان بهداشت جهانی (2006) مهارت تفکر خلاق را این جنین تعریف کرده است: 
توانایی تفکر خلاق، یک مهارت سازنده و پایه برای نیل به سایر مهارتهای مرتبط با سبک اندیشیدن است در این مهارت افراد یاد می گیرند که به شیوه های متفاوت بیندیشند و از تجربه های متعارف و معمولی خویش فرا روند و تبیین ها یا راه حل هایی را خلق نمایند که خاص و ویژه خودشان است. (فتحی، 1386).

 

 

 اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی

تا به حال به این مساله فکر کرده اید که چطور زندگی زناشویی ممکن است به حالت سستی، تکراری و رخوت درآید ؟ چه اتفاقی می افتد که در دوران نامزدی و اوایل ازدواج زن و مزد برای بودن در کنار یکدیگر لحظه شماری می کردند، هرچیزی برای آنها جالب بود و ... اما حالا این جذابیت از بین رفته است، این حس خوش در کنار هم بودن جای خود را به بی تفاوتی داده است. آنچه این بین کاملاً مشخص است این است که چنین افرادی برای تازه نگه داشتن عشق و رابطه شان تلاشی نمی کنند. تصور می کنند نیازی به این کارها نیست و همه چیز خود به خود و به خوبی پیش خواهد رفت ! برای رفع این مشکل، زوجین باید دائماً دنبال فراگیری و خلق مسائل تازه و جذاب باشند. ( فتحی ،1386).

 

 

 


مهارت حل مساله
در مدل نظري حل مساله اجتماعي، مهارت حل در برگيرنده كاربرد چهار مؤلفه است كه براي افزايش احتمال يافتن بهترين يا مؤثر ترين راه حل براي يك مشكل ويژه طراحي شده اند، اين چهار مهارت عبارتند از: 1- تاليف و تنظيم مساله 2- توليد راه حل هاي گوناگون و متناوب 3- تصميم گيري 4- به كار بردن راه حل و اثبات آن .اين چهار مهارت ممكن است به عنوان تكاليف ويژه در راستاي هدف نگريسته شوند كه فرد را در حل موفقيت آميز مساله ويژه ياري مي رسانند. در بطن زندگي واقعي، حل مساله معمولاً با يك مشكل شروع مي شود كه دشوار تعريف مي شود ( مثل علايم گنگ، مبهم يا نامربوط ،اطلاعات تعريف نشده يا غير دقيق، اهداف نا آشكار ) .

 


از اين رو اهداف تعريف و تنظيم مساله عبارتند از :
1 - جمع آوري اطلاعات واقعي و مربوط در مورد مساله يا مشكل تا آنجا كه ممكن است 2 - آشكار سازي ماهيت مساله 3 - انتخاب اهداف واقع گرايانه حل مساله 4 - ارزيابي دوباره اهميت مساله براي بهزيستي فردي يا اجتماعي.


اين مهارتهاي مهم حل مساله، توانايي تشخيص و اصلاح باورهاي غير منطقي و ديگر اغراقات شناختي مي باشد كه اغلب به اين مشكلات و مسايل دشوار كمك مي كنند (دي زوريلا و نزو، 2001 ) كاربرد (( راه حل هاي متناوب ))در دسترس قرار دادن بسياري از راه حلهاي ديگر است كه ممكن است احتمال بدست آوردن بهترين جواب را افزايش مي دهد. بر اساس نظريه (آزبورن ، 1963 به نقل از دي زوريلا و نزو، 2001 ) هر اندازه راه حل هاي متناوب توليد شوند، ايده هاي با كيفيت مطلوبتر در دسترس خواهد بود .سومين هدف مهارت حل مساله ((تصميم گيري )) و ارزيابي ( مقايسه و قضات ) راه حل هاي نتناوب در دسترس و انتخاب بهترين و بهترينها براي بكار بردن در موقعيت مشكل زا است .

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
 ابعاد و دسته بندي مهارتهاي زندگي

2-16 مهارت همدلي 
2-17 اهميت همدلي در روابط زوجين
2-18  اجزاء همدلي
2-19 راه هاي رسيدن به همدلي

2-20 مهارت برقراري ارتباط مؤثر
2-20-1 اهميت ارتباط مؤثر در روابط زوجين
2-20-2 عناصر اصلي ارتباط

2-21 مهارت مديريت خشم
2-22 اهميت كنترل خشم در روابط زوجين
2-23 شيوه هاي مديريت خشم
2-24 مهارت رفتار جرات مندانه
2-25 اهمیت رفتار جرات مندانه
2-26 مهارت مدیریت استرس
2-27 انواع مقابله با استرس
2-28 راهبرد های مقابله با استرس 
2-29 مهارت تفکر خلاق
2-30 اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی
2-31 مهارت حل مساله
2-32 عوامل تاثير گذار در حل مساله اجتماعي
2-32-1  عوامل ژنتيكي
2-32-2 ويژگي هاي شخصيتي
2-32-3 عاطفه
2-32-4 خوش بيني – بدبيني
2-32-5 اميد
2-32-6 كمال گرايي
2-33 عوامل مؤثر موقعيتي و بافتي در حل مساله اجتماعي
2-34 انواع مسائل
2-35 ويژگي هاي افراد فاقد توان حل مساله و تصميم گيري و اهميت مهارت حل مساله در روابط زوجين


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی