دانلود پاورپوینت شکست چوب جهت رشته صنایع در قالب 66 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

مقدمه
در تمام سازه های چوبی، قطعات به طریقی به یکدیگر وصل شده اند و اتصالات یکی از بخش های اصلی و حلقه های حساس بین عناصر یک سازه هستند. اتصالات، بار وارده را به طور پیوسته تحمل کرده و بنیان سازه را به وجود میآورند. ....

هدف
بطور کلی در این تحقیق بدنبال اهداف زیر میباشیم:
مدل سازی برخی اتصالات مهم چوب با استفاده از روش عناصر محدود
بررسی توزیع تنشی و مدلهای شکست در سه اتصال فوق
بررسی رابطه بین گونه چوبی و مقاومت کششی و گشتاور خمشی و توزیع تنشی
شناسائی بهترین نوع اتصال از سه اتصال تحت بررسی برای تحمل مقاومت کششی و گشتاور خمشی
شناسائی بهترین ترکیب قطر دوبل و فاصله بین دو دوبل در اتصالات دوبل
شناسائی بهترین قطر پیچ در اتصالات پیچ

مبانی نظری
اتصالات
انواع اتصالات
1-چوبی
2-غیر چوبی


اتصالات چوبی
1-اتصالات عرضی
2-اتصالات طولی
3-اتصالات گوشه ای