دانلود پاورپوینت ارزيابي مدل فرآيندي GUEST جهت رشته زمین شناسی در قالب 13 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

فرسايش تشديدي خاك و به تبع آن تلفات عناصر غذايي ، ارتباط مهمي با كشاورزي پايدار و مديريت پايدار اراضي دارد. مطالعات پيش بيني شدت فرسايش خاك به منظور برنامه ريزي در تعيين كاربري اراضي . بررسي خطرات فرسايش و ارزيابي اثرات تغيير كاربري ها حائز اهميت مي باشد.

 

ارزیابی
اين مدل بر اساس نظريه قدرت جريان 
قدرت جريان اولين بار بعنوان شدت عمل جريان سطحي در مقابل مقاومت برشي بستر خاك در حد فاصل سطح خاك وآب مطرح گرديده.
بين ميزان فرسايش و قدرت جريان رابطه همبستگي قوي وجود دارد كه مؤيد بكار گيري صحيح معادله قدرت جريان بعنوان عامل فرسايندگي در فرآيند فرسايش ناشي از عمل رواناب است
هدف از اين مدل محاسبه بررسي پارامتر هاي مختلف مدل از جمله 
فرسايش پذيري در خاك مطالعاتي 
تعيين ميزان حساسيت عوامل دخيل در مدل 
ميزان دقت و مقايسه نتايج حاصل از كاربرد مدل در خاك مورد مطالعه با مقادير اندازه گيري شده 

 

 

در ايستگاه تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري منطقه خواجه در آذربايجان شرقي 
با موقعيت جغرافيايي ´35 ˚46 و´40˚ 46 طول شرقي و ´8 ˚35 و`12˚35  عرض شمالي واقع در محدوده استان آذربايجان شرقي (30 كيلومتري شمال شرق تبريز)
خاك مورد آزمايش از منطقه و از عمق 20-0 سانتي متري 
پس از خشك كردن خاك در معرض هوا و كوبيدن آنها ، از الك شماره 4 (75/4 ميليمتر ) عبور كرده