خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کمربند شانه ای و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 71 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کتف نقش‌های مهمی را در هنگام انجام فعالیت‌های بالای سر بازی می‌کند. سه نقش اصلی کتف عبارت است از: اول اینکه کتف به‌عنوان یک تثبیت‌کننده عمل می کند. درواقع کتف به‌عنوان یک سطح پایدار برای افزایش، تسهیل و هماهنگی حرکت مفصل گلنوهومرال عمل می کند. دوم اینکه کتف به‌عنوان سطحی برای اتصال عضلات تثبیت‌کننده و عضلات روتیتورکاف عمل می کند و نهایتاً اینکه، به‌عنوان یک تعدیل‌کننده و انتقال‌دهنده نیروهای تولیدشده در قسمت پروکسیمال به قسمت دیستال یا از شانه به دست است (voight& Thomson, 2000).

 

 

 

فهرست مطالب
2-2 مبانی نظری پژوهش 21
2-2-1 نقش های کتف 21
2-2-1-1 حرکات کتف 21
2-2-1-1-1 عوامل یا شرایطی که حرکت کتف را تحت تأثیر قرار می‌دهند 22
2-2-1-1-1-1 طول عضله و قدرت 22
2-2-1-1-1-2 سن 22
2-2-1-1-1-3 جنسیت 23
2-2-1-1-1-4 حرکت تکراری طولانی‌مدت شانه 23
2-2-1-1-1-5 قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات کتف 24
2-2-3 اعمال عضلانی 26
2-2-4 نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران 30
2-2-5 اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر 31
2-2-6 کاهش فضای تحت اخرمی 32
2-2-7 کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال 33
2-2-8 اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف 37
2-2-9 تغییرات کینماتیک کتف 38
2-2-10 نقص عملکردی اسکاپولوتراسیک در ورزشکاران بالای سر با درد شانه 41
2-2-11 تغییر الگوی فراخوانی عضلات 42
2-2-12 روش‌های اندازه‌گیری کینماتیک مجموعه شانه 44
2-2-12-1 تحلیل استاتیک دوبعدی 44
2-2-12-2 تحلیل دوبعدی دینامیک 47
2-2-12-4 تحلیل سه‌بعدی دینامیک 50
2-3 پیشینه تحقیق 55
2-3-1 پوزیشن استراحت کتف 55
2-3-2 حرکات کتف در طی الویشن شانه 57
2-3-3 کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال 61
2-3-4 کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر و غیر برتر 62
2-3-5 تأثیر بار خارجی بر کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال 63
2-3-6 بررسی الگوی فراخوانی و فعالیت عضلات شانه نرمال در طی ابداکشن شانه 64
2-3-7 فعالیت و الگوی فراخوانی در بیماران با نشانه‌های گیرافتادگی شانه و ناپایداری گلنوهومرال 65
2-3-8 هم انقباضی عضلات مجموعه شانه 67
منابع