خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سلامت روان و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پیش از پرداختن به تعریف سلامتی روانی لازم است به یک نکته اشاره نماییم. سه واژه  «بهداشت روانی» و«سلامت روانی» و « بهزیستی روانی» اگر چه دارای معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردی بجای یکدیگر به کار می روند (هرشنسن  و پاور ، 1988، ترجمه منشی طوسی،1374).  سلامت یکی از مفاهیم ضروری و همواره مورد بحث دنیای پیچیده انسان است که قدمتی به بلندای هستی وی دارد. سلامتی کیفیتی از زندگی می باشد که تعریف آن مشکل و اندازه گیری آن نیز سخت می باشد. متخصصان تعاریف متعددی از مفهوم سلامت ارائه کرده اند اما همه آنها به طور مشترك مسؤولیت درقبال وجود خود و انتخاب سبک زندگی سالم را سرلوحه مباحث خود قرار داده اند و همه آنها با هدف به حداکثر رساندن توان فرد برای بهتر زیستن توجه دارند.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مفهوم سلامت روان 14
2-2- تاریخچه بهداشت روان 15
2-3- تعاریف سلامت روان 17
2-4- سلامت روان از دیدگاههای مختلف 18
2-5-سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف 19
2-5-1- مکتب زیست گرایی 19
2-5-2- مکتب رفتار گرایی 20
2-5-3-مکتب روانکاری 20
2-5-4-مکتب انسانگرایی 21
2-5-5-مکتب بوم شناسی 21
2-6- اصول سلامت روانی 21
2-7- اهداف ایجاد سلامت روان 24
2-7-1- پیشگیری اولیه 25
2-7-2- پیشگیری ثانوی(درمان) 25
2-7-3- پیشگیری ثالث 26
2-8- سلامت روان و نوجوانی و مدرسه 26
2-9-  بزرگی مسأله سلامت روان 28
2-10-  اهداف عمومی تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش 30
2-11- اهداف اختصاصی تربیت بدنی در آموزش و پرورش 31
2-12- اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش 31
2-13- در تدریس درس تربیت بدنی اصول ذیل باید مورد توجه قرار گیرد 32
2-14- خصوصیات رشد و اهداف تخصصی تربیت بدنی در مقطع متوسطه 32
2-15- ویژگی های عمومی پسران 33
2-16- دسته بندی رشته  های ورزشی 34
2-17- اصول روانی انتخاب فعالیت های ورزشی 34
2-18- ویژگی های ورزش 35
2-19- فواید ورزش 36
2-20- سه حیطه کسب سلامتی 37
2-21- چرا ورزش می کنیم؟ 40
2-22- چرا ورزش نمی کنیم؟ 42
2-23- اساسنامه‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ 43
2-24- دستورالعمل اجرایی مدارس شبانه روزی 48
2-25-  پژوهشهای پیشین
منابع