خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تربیت بدنی و اهداف آن با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ورزش به معنای ورزیدن و مهارت یافتن و معادل واژه Sport در زبان رایج انگلیسی برگرفته از واژه disport انگلیسی می‌باشد كه خود از كلمه desport فرانسه قدیم و مركب از پیشوند نفی des و فعل port به معنای حمل كردن، بردوش كشیدن، زیربار بودن است. بنابراین در آغاز disport به معنای رها شدن و رستنی از فشارهای معمول زندگی بوده است(سازمان تربیت بدنی ایران،1381). ورزش عبارت است از انجام دادن حركات بدنی و تكرار آن‌ها به گونه‌ای كه موجب افزایش توان و ورزیدگی بیشتر می‌شود(کاشف،1375).

 

 

 

فهرست مطالب
1.2. مقدمه 13
2.2. ورزش 13
1.2.2. اهداف تربیت بدنی وورزش 15
2.2.2. سلسله مراتب  ورزش 15
3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی 17
3.2. توسعه 18
1.3.2. توسعه و گسترش ورزش 19
2.3.2. رویكردهای توسعه ورزش 21
2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش 22
1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین 22
4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص 23
1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی 27
7.2. مدل هرمی توسعه ورزش 27
2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D) 28
3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s  از مشارکت ورزشی (D M  S P) 31
4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد 32
4.2. ورزش پایه 36
5.2. ورزش در مدارس 41
1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها 44
3.6.2. مشكلات درس تربیت بدنی در مدارس 48
6.2. عوامل بازدارنده 51
7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق 55
1.7.2. پیشینه داخلی 55
2.7.2. پیشینه خارجی 60
9.2. جمع بندی: 67
منابع