خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آمادگی جسمانی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


رشد، تکامل و بلوغ واژه هایی هستند که می توانند برای توضیح تغییراتی که از هنگام لقاح در بدن شروع  می شوند و تا دوران بزرگسالی ادامه می یابند، مورد استفاده قرار گیرند منظور از رشد، افزایش اندازه بدن و یا هر قسمتی از آن است تکامل، تمایزی است که در طول مسیر اختصاصی شدن عملکرد ایجاد می شود، بنابر این نشان دهنده تغییرات عملکردی است که با رشد اتفاق می افتد بلوغ نیز به مراحلی اشاره می کند که منجر به بزرگسالی و تبدیل شدن به یک فرد کامل می شود برای مثال منظور از بلوغ استخوانی، تکامل کامل دستگاه اسکلتی است، یعنی این که رشد طبیعی و استخوانی شدن تمام استخوان ها کامل شده باشد در حالی که بلوغ جنسی اشاره به داشتن دستگاه تولید مثل تکامل یافته دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه   13 
2-2 مبانی نظری   13
2-2-1 دوران رشد و تغییرات فیزیولوژیک 13
2-2-2 تأثیر عوامل رشدی بر آمادگی بدنی   15
2-2-3 فعالیت بدنی  19 
2-2-3-1 روش های ارزیابی سطح فعالیت بدنی  20
2-2-4 آمادگی جسمانی  20
2-2-4-1 اجزا آمادگی جسمانی  22
2-2-5 ترکیب بدنی  26
2-2-5-1 اهمیت ارزیابی ترکیب بدنی  27
2-2-5-2 عوامل موثر بر ترکیب بدنی  28
2-2-6 شیوه زندگی  29
2-2-7 سلامت، آمادگی بدنی و پیشرفت تحصیلی  31
2-3 پیشینه تحقیق  34
2-3-1 مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور 34
2-3-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   37 
2-4 جمع بندی  
منابع