خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد و سیستم های آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ارزیابی به عنوان سنجش و ارزشیابی كار و فعالیت انجام شده و مقایسه نتیجه حاصل از آن با معیار یا مقیاسی كه بتوان كمیت و كیفیت مورد نظر را با دقت و بدون داوری های شخصی ازریابی نمود تعریف شده است (سعادت، 1387). اما ارزیابی عملکرد فرایندی است كه به وسیله آن كار كاركنان در فواصلی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. معمولاً هنگامی که صحبت از ارزیابی عملکرد می‌شود، توجه افراد به ارزشیابی دوره‌ای کارکنان جهت تعیین پاداش، ترفیع و ... جلب می‌شود و سایر ابعاد آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در ارزیابی عملکرد علاوه بر افراد، عملکرد کلی سازمان و فرایندهای مربوط به آن نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند (سعادت، 1387).

 

 

 

فهرست مطالب
2-4 ارزیابی عملکرد 39
2-4-1 سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن: 40
2-5 بازخورد 360 درجه 42
2-5-1 سطوح بازخورد 360 درجه 43
2-5-2 روش‌های ارزیابی در بازخورد 360 درجه 44
2-5-3 مراحل فرآیند بازخور 360 درجه 44
2-5-4 مشكلات به كارگیری ارزیابی 360 درجه 46
2-5-5 خصوصیات ارزشیابی كننده 46
2-5-6 منابع ارزیابی 46
2-6 جمع بندی مبانی نظری 49
2-6-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 50
2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 53
2-6-3 جمع بندی پیشینه تحقیقات 56
منابع