خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم توریسم و گردشگری روستایی با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 
یكی از عرصه های تنوع بخشی اقتصاد كشور با توجه به گونه گونی محیطی و مزیت های نسبی موجود، توریسم (گردشگری) است. گردشگری امروزه در اغلب كشورهای جهان به ویژه جهان سوم، كلید اقتصاد به شمار می رود، تا جایی كه در این كشورها گردشگری بیش از سایر برنامه های توسعه در اولویت قرار گرفته است.صنعت گردشگری امروزه به عنوان پول ساز ترین و پاک ترین صنعت در بهره برداری از منابع طبیعی محسوب می‏گردد. به طوری که در بسیاری از کشورها پایانه اصلی اقتصاد بر این اساس پایه گذاری شده است و حتی در برخی از کشورهای نفت خیز، درآمد حاصل از گردشگری جایگزین درآمد نفت شده است چراکه در دیدگاه کلی، آمار و ارقام حاصل از درآمد گردشگری در سطح جهانی چشم انداز روشنی را برای آینده این صنعت ترسیم و حکایت از رونق روزافزون این صنعت در جهان دارد. به طوری که طبق آمار سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در سال 2008، درآمد حاصل از گردشگری بین المللی رقمی معادل 944 میلیارد دلار بوده، و این رقم در سال 2020 به مرز 2000 میلیارد دلار خواهد رسید

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه..... 28
2-2- مفهوم توریسم (گردشگری) 29
2-3- مفهوم توریست (گردشگر) 30
روستا و روستانشینی 31
2-3-1- تعریف روستا متناسب با گردشگری روستایی 32
2-4- تاریخچه گردشگری روستایی 34
2-5- توسعه و مفاهیم مرتبط با آن 35
2-5-1- تعریف توسعه 35
2-5-2- تعریف توسعه روستایی و اهداف آن 36
2-6- گردشگری روستایی 38
2-7- اقسام گردشگری روستایی 42
2-7-1- گردشگری کشاورزی 42
2-7-2- گردشگری سبز 42
2-7-3- اکوتوریسم (طبیعتگردی) 42
2-7-4- گردشگری غذایی 43
2-7-5- گردشگری ماجراجویانه 43
2-7-6- گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان 44
2-7-7- گردشگری با انگیزه خاص 44
2-7-8- سایر فعالیت‏ها و فرهنگ سنتی روستایی 45
2-8- علل توسعه گردشگری روستایی در دنیای مدرن 45
2-8-1- جذابیت‏های بصری روستایی 46
2-8-2- شرایط اقلیمی و آب و هوای مطلوب روستاها 46
2-8-3- وجود چشمه‏های آب معدنی و آبدرمانی ومنابع گیاهی درمناطق روستایی 47
2-8-4- توسعه اقامتگاه‏های گردشگران در مناطق روستایی 47
2-8-5- سهولت دسترسی به روستاها 48
2-8-6- پدیده شهرگریزی 48
2-9- دیدگاه‏های مربوط به توسعه گردشگری روستایی 49
2-9-1- گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی 49
2-9-2- گردشگری روستایی به عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه‏های روستایی 49
2-9-3- گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی 50
2-10- اثرات و پیآمدهای گردشگری در نواحی روستایی 52
2-11- بعد اقتصادی گردشگری روستایی 53
2-12- بعد فرهنگی ـ اجتماعی گردشگری روستایی 56
2-12-1- پیآمدهای بالقوه مثبت فرهنگی ـ اجتماعی 57
2-12-2- پیآمدهای بالقوه منفی فرهنگی ـ اجتماعی 58
2-12-3- گردشگری مطلوب 59
2-13- بعد محیطی گردشگری روستایی 59
2-13-1- پیآمدهای بالقوه مثبت محیطی 60
2-13-2- پیآمدهای بالقوه منفی محیطی 61
2-13-3- گردشگری مطلوب 62
2-14- بعد کالبدی و فیزیکی گردشگری روستایی 63
2-14-1- پیآمدهای بالقوه مثبت كالبدی و فیزیكی 63
2-14-2- پیآمدهای بالقوه منفی 63
منابع