خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم تصمیم گیری در جغرافیا و مراحل آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تصمیم‌گیری  درواقع طریقه عمل در مسیری خاص به‌صورت آگاها‏‏‏‏نه جهت نیل به اهداف و مطلوب تعریف‌شده است تا بدین طریق گزینه‌ای مناسب در میان انواع گزینه‌ها انتخاب شوند. در مطالعات جغرافیایی فرآیند تصمیم‌گیری به‌صورت نظام‌مند و سلسله‌مراتبی با تعریف مسئله آغاز و سپس با تعیین الزامات، تبیین اهداف، شناسایی گزینه‌ها، تعریف شاخص‌ها، انتخاب ابزار تصمیم‌گیری و ارزیابی جهت رتبه‌بندی گزینه‌ها به اتمام می‌رسد. در این فرآیند روش‌ها و مدل‌های متفاوتی برای تصمیم‌گیری به کار گرفته می‏شود که یکی از بارزترین آن‌ها استفاده از مسائل مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های‏ چند معیار شامل مدل‌های تصمیم‌گیری چند‌هدفه و چند شاخصه است (پورطاهری، 1391).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1. پیشینه تحقیق 6
2-2. تصمیم‌گیری 6
2-3. تصمیم‌گیری مکانی 8
2-4. دیدگاه‌های متفاوت در تصمیم‌گیری 8
2-5. مراحل تصمیم‌گیری چندمعیاری مکان 9
2-5-1. تعریف مسئله 9
2-5-2. معیارهای ارزیابی 9
2-5-3. تولید نقشه‌های معیار 10
2-5-4. استاندارد‌سازی نقشه‌های معیار 10
2-5-5. گزینه‌ها 11
2-5-6. محدودیت‌ها 11
2-6. روش‌های‌ وزن دهی: 11
2-6-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی ( (AHP 12
2-7. مدل‌های‌ موجود تلفیق‌ نقشه‌ها: 13
2-7-1. مدل‌ منطق‌ بولین (BOOLEAN LOGIC MODEL): 13
2-7-2. مدل‌ همپوشانی‌ شاخص‌ (INDEX OVERLAY MODEL): 13
2-7-3. مدل‌ منطق‌ فازی ( FUZZY LOGIC MODEL): 14
2-8. کاربرد منطق فازی در تصمیم‌گیری 15
2-9. بررسی و ارزیابی معیارهای موردنیاز در مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی: 15
2-9-1. جمعیت: 15
2-9-2. مساحت و شعاع پوشش: 15
2-9-3. شبکه ترافیک: 16
2-9-4. کاربری اراضی: 16
2-9-5. پتانسیل خطر: 16
2-10. حفاظت در مقابل حریق 17
2-11. طبقه‌بندی حوادث 17
2-11-1. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عواقب آن‌ها 17
2-11-2. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عامل حادثه 18
2-11-3. طبقه‌بندی حوادث بر اساس اراده انسانی 18
2-11-4. طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر 19
2-12. دلایل آتش‌سوزی در شهرها 19
2-13. کاربرد انواع مدل‌ها در برای بررسی مراکز خدمات‌رسانی 20
2-13-1. مدل دایره‌ای یا شعاعی 20
2-13-2. تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی 20
2-13-3. تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی 21
2-13-4. مدل تخصیص 21
2-13-5. مدل حداکثر پوشش 22
2-14. عوامل تأثیرگذار بر شعاع پوشش ایستگاه‌های آتش‌نشانی 22
2-14-1. تراکم مسکونی 22
2-14-2. تراکم مراکز تجاری 22
2-14-3. بافت شهری (امکان و ضریب دسترسی، بافت و شبکه و دسترسی) 23
منابع