خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شاخص‌های جغرافیایی در توسعه پایدار فضایی شهر با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


موقعیت جغرافیایی که شهر در آن استوار شده است سرآغاز شناخت جغرافیایی در محدوده محلی و ناحیه‎ای است که ما به کمک نقشه‌های متفاوت و به تبیین موقع و مکان جغرافیایی شهر پی می‌بریم. موقعیت شهر با مجموع? داده‌های طبیعی و اقتصادی و انسانی موجود در فضای ناحیه‌ای که شهر در آن درست شده مشخص می‌شود. در قلمرو داده‌های طبیعی علاوه بر اهمّیت گذرگاهی و معابر طبیعی مرز- تماس و برخورد دو ناحیه که از لحاظ مورفولوژیکی با هم مغایر هستند مورد توجه است. مقر و نشستگاه جغرافیایی شهر می‌تواند یکی از عوتمل توجیه‌کننده موقعیتی باشد که شهر از آن برخوردار است. مقر شهر مکانی است که به مقتضای توپوگرافی محل به اشغال انسان‌ها در آمده و نطفه شهر از همان جا تکوین یافته و توسعه پیدا کرده است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-18. شاخص‌های جغرافیایی در توسعه پایدار فضایی شهر 25
2-18-1. عوامل جغرافیای طبیعی 26
2-18-1-1. موقعیت جغرافیایی 26
2-18-1-2. توپوگرافی 27
2-18-1-3. شیب 27
2-18-1-4. اقلیم 28
2-18-1-5. خاک و آب 28
2-18-1-6. پوشش گیاهی 30
2-18-1-7. زمینشناسی 31
2-18-1-8. ژئومورفولوژی 31
2-18-2 عوامل اجتماعی 31
2-19. پیشینه تحقیق 33
منابع