خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ژئومورفولوژی و فرایندهای آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 ژئومورفولوژی یا اصطلاح معادل آن در ادبیات فارسی "پیكرشناسی زمین" علم شناخت ناهمواریهای سطح زمین به صورت تشریح و تبیین آنهاست (علایی طالقانی، 1382). ژئومورفولوژی عبارتست از علمی كه نحوه پیدایش اشكال ناهمواریهای زمین و مراحل تكامل آنها را طی زمان زمین شناسی مورد مطالعه و تفسیر قرار می‌دهد (نادر صفت، 1379: 5). به عبارت دیگر ژئومورفولوژی یعنی مطالعه اشكال زمین، مواد و فرایندهای وابسته، كه بسیاری از جنبه‌های مدیریت محیط كه پدیده‌های مذكور را دربردارد مربوط است.

 

 

 

فهرست مطالب
ژئومورفولوژی:
1-4-2- تعاریف و مفاهیم
اهمیت مطالعات ژئومورفولوژی در طرحهای توسعه شهری
فرایندها و پدیده‌های ژئومورفولوژیكی مؤثر در توسعه شهر
فیزیوگرافی
فرآیندهای ژئومورفیك درونی و بیرونی
سیستم حركت آبهای سطحی و فرآیندهای فعال مرتبط با آن
اشكال تراكمی ناشی از از عمل آبهای سطحی
هیدرولوژی
آبهای زیرزمینی
فرسایش آنتروپیك
كاربرد ژئومورفولوژی در شهرهای مناطق نیمه خشک و خشک
جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیكی در طرحهای توسعه شهری
جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیكی در طرحهای توسعه شهری در جهان
جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیكی درطرحهای توسعه شهری در ایران
توسعه پایدار و توسعه شهری
منابع