خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه صنایع دستی و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از مجموعه ی تعاریفی که برای صنایع دستی گفته شده است،به نظر می رسد تعریف زیرکه توسط گروهی ازکارشناسان سازمان صنایع دستی ارائه شده ،دقیق تروجامع تر باشد،چرا که با وضعیت فعلی هنر-صنعت ارزنده انطباق بیشتری دارد

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-تعریف صنایع دستی (تعاریف متفاوت برای صنایع دستی) 13
2-2-تاریخچه صنایع دستی 14
2-2-1- تاریخچه صنایع دستی درایران 14
2-2-2- نگاهی به تاریخچه صنایع دستی درقزوین درراه ابریشم 15
2-2-3-صنایع دستی درقزوین 16
2-3-اهمیت صنایع دستی 16
2-4-ویژگیهای صنایع دستی ایران 17
2-5-خصیصه های صنایع دستی ایران 18
2-6- اثرات صنایع دستی 19
2-6-1- اثرات اقتصادی 19
2-6-1-1-اثرات صنایع دستی دربالا بردن سطح اشتغال 19
2-6-1- 2-اثرات صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه 20
2-6-1-3-اثرات صنایع دستی درتولید ملی 20
2-6-1-4-اثرات صنایع دستی درتوسعه ی صادرات 21
2-6-2-اثرات فرهنگی و هنری صنایع دستی 22
2-6-3-اثرات اجتماعی صنایع دستی 23
2-7-سیرتحول صنایع دستی 23
2-8- انواع صنایع دستی 25
2-8-1-طبقه بندی صنایع دستی در ایران 25
2-8-1-1-بافته های داری: 25
2-8-1-2-محصولات دستبافی (نساجی سنتی): 25
2-8-1-3-محصولات بافتنی: 26
2-8-1-4-روکاری و رودوزی: 26
2-8-1-5-چاپ های سنتی: 26
2-8-1-6-نمد مالی: 26
2-8-1-7-سفال گری و سرامیک سازی: 26
2-8-1-8-شیشه سازی: 26
2-8-1-9-تولید فرآورده های پوست و چرم: 27
2-8-1-10-ساختن محصولات فلزی و آلیاژ: 27
2-8-1-11-قلم زنی، مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها: 27
2-8-1-12-سنگ تراشی و حکاکی روی سنگ: 27
2-8-1-13-خراطی چوب: 27
2-8-1-14-ریزه کاری و نازک کاری چوب: 28
2-8-1-15-منبت کاری، کنده کاری و مشبک کاری چوب: 28
2-8-1-16-حصیربافی: 28
2-8-1-17-خاتم سازی: 28
2-8-1-18-معرق کاری: 28
2-8-1-19-کاشی سازی: 29
2-8-1-20-ملیله کاری: 29
2-8-1-21-مینا کاری: 29
2-8-1-22-ساخت اشیاء مستظرفه هنری: 29
2-8-1-23-ساخت زینت آلات: 29
2-8-1-24-ساخت سایر فرآورده های دستی: 29
2-9- صنایع دستی وگردشگری 30
2-9-1- تاثیر صنایع دستی در گردشگری 30
2-9-1-1 -تاثیرگردشگری برصنایع دستی 30
2-10- پیشینه تحقیق 32
منابع