خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ژئوپلیتیک و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تا کنون مسائلی که درباره ژئوپلیتیک نوشته یا گفته شده است بیش از آنکه ماهیت موضوع، ابعاد معرفت شناسانه و روش شناسایی آن را مشخص کند، شامل عبارت های مبهم، دیدگاه های آمیخته با اعتراض سیاسی، توصیف و تعبیرها، کلی گویی ها ، اصطلاحات ربطی، جدول های ذهنی، مونوگرافی های ذهنی و مسائلی از این قبیل است، که اعتبارعلمی ژئوپلیتیک را مخدوش نموده و مانع از آن می شود که ژئوپلیتیک بتواند از ثبات موضوعی، فلسفی و روش شناسی علمی برخودار شود و بتواند به گزاره های کلی و جهان شمول نظیرقوانین، حقایق مسلم و نظریه های علمی تبیین کننده دست یابد.درواقع می توان گفت ژئوپلیتیک علیرغم ادبیات گفتمانی و هویت اعتباری خود در یک قرن گذشته قابلیت برخورداری از مبنای فلسفی را دارا می باشد و قادر است با مسیر یابی درست از وضعیت نه چندان علمی که دچار آن است خارج شود و به موقعیت یک رشته علمی و تولید کننده گزاره های کلی انتقال پیدا کند.( حافظ نیا ،1384 ، 17) 

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم ژئوپلیتیک 13
2-1-1- تعریف و ویژگی ها 13
2-1-2- عوامل تاثیر گزار بر ژئوپلیتیک 13
2-1-2-1- عوامل ثابت 14
2-1-2-2- عوامل متغیر 16
2-2- موقعیت ژئوپلیتیک کشورها 17
2-2-1- موقعیت محصور در خشکی 18
2-2-2- موقعیت دسترسی به دریاها و اقیانوس ها 18
2-3- موقعیت ژئوپلیتیک شوروی (سابق 19
2-3-1- جمهوری های حوزه بالتیک 20
2-3-2- جمهوری های قفقاز 20
2-3-3- جمهوری های آسیای مرکزی 25
2-4- موقعیت جمهوری های قفقاز پس از فروپاشی شوروی (سابق 25
2-4-1- استقلال جمهوری های قفقاز 27
2-4-2- تحلیل نقش ایران در جمهوری های قفقاز 28
2-4-3- تحلیل نقش ترکیه در جمهوری های قفقاز 30
2-4-4- تحلیل نقش روسیه در جمهوری های قفقاز 32
2-5- تحلیل بحران های مختلف در قفقاز 33
2-6- تحلیل چشم انداز ژئوپلیتیک جمهوری های قفقاز
منابع