خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه برنامه ریزی و مزایای آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


برنامه ریزی، فرآیندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیتها، هر برنامه می تواند که بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است. برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهان بازی کند. برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده می نگرد. (رضائیان، اصول مدیریت، ص ??)

 

 

 

فهرست مطالب
2-8-برنامه ریزی 30
2-8-1-مزایای برنامه ریزی 30
2-8-2-عناصر کلیدی برنامه ریزی 31
2-8-3-دلایل ضرورت برنامه ریزی 31
2-8-4-انواع برنامه ریزی 31
2-8-4-1-انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا 31
2-8-4-2- از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای) 33
2-9 اقلیم 37
2-9-1- انحراف معیار بارندگی حوضه 37
2-9-2- ضریب تغییرات (Coeddicient of Variation) 37
2-9-3- بارندگی ماهیانه 37
2-9-4- فرسایندگی باران در محدوده مورد مطالعه 38
2-9-5- درجه حرارت 38
2-9-6- رژیم حرارتی 38
2-9-7- رژیم فصلی دما در محدوده مورد مطالعه 38
2-9-7-1- گرادیان حرارتی حوضه 38
2-10-پیشینه تحقیق در ایران 39
منابع