خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مسکن و آپارتمان نشینی با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در شهرهای کشورهای رو به رشد بازار آشفته زمین و ضعف مدیریت شهری غالبا" باعث تخریب اراضی و محیط زیست، اشغال مناطق در معرض خطر، نابودی منابع فرهنگی و فضاهای باز، انهدام اراضی کشاورزی حاصلخیز، تراکم زیاد و حاشیه نشینی شده است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای توسعه یابنده که کمبود زمینهای مناسب شهری در آن در مقایسه با گسترش سریع شهرنشینی پدیده ای رایج و تقریبا" بدون استثناء است، تمرکز رانت اقتصادی حاصل از محدودیت اراضی مناسب ساختمان امری بدیهی است. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-3-12 مفهوم کاربری زمین (Land Use) 68
2-3-13 مفهوم زمین شهری (Urban land) 69
2-3-14 کاربری مسکونی (Residential Users) 70
2-3-15 مسکن (Housing) 71
2-3-16 مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing) 72
2-3-17 جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت 74
2-3-18 برنامه ریزی مسکن (Housing Planning) 76
2-3-19 آپارتمان نشینی (Apartment retreat) 78
2-3-20 سابقه و پیشینه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در جهان 79
2-3-21 سابقه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در ایران 81
2-3-22 مجتمع مسکونی (Residential Complex) 82
2-3-23 سابقه کشورهای مختلف در حوزه مسکن در مجتمع های مسکونی 86
4-نظریات و دیدگاه های تحقیق 87
2-4 نظریات در حوزه مسکن و مسکن 87
2-4-1 نظریه اجتماعی و کیفی توسعه 87
2-4-2 نظریه اکولوژی اجتماعی شهری 88
2-4-3 نظریه سرمایه اجتماعی 91
2-4-4 نظریه توسعه اجتماعی 97
2-4-5  نظریه رشد هوشمندی شهری 99
2-4-6 نظریه مجتمع های شهری اریک گلودن 103
2-4-7 نظریه شهر سالم 103
2-4-8 نظریه کیفیت زندگی 106
2-4-9 مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو 108
منابع