خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گردشگری و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پدیده گردشگری ریشه در حرکت و جابجایی دارد و تحرک بخش لاینفک زندگی انسانهاست. از این رو می توان گفت که تاریخ صنعت گردشگری شاید به قدمت فعالیت های نوع بشر است و فقط اشکال و اهداف آن متفاوت بوده است. (حیدری، 1389،ص11)

 

 

 

فهرست مطالب
2ـ15 تاریخچه گردشگری  23
2ـ15ـ1 عهد باستان  23
2ـ15ـ2 قرون وسطی  24
2ـ15ـ3 رنسانس  25
2ـ15ـ4 انقلاب صنعتی  25
2ـ15ـ5 جهانگردی نوین  26
2ـ16 سابقه گردشگری درایران  26
2ـ17 ایجاد تشکیلات توریستی درایران  27
2ـ18 تعاریف جهانگردی  28
2ـ19 گونه شناسی گردشگری  28
2ـ19ـ1 گردشگری قومی  28
2ـ19ـ2 گردشگری هنری  28
2ـ19ـ3 گردشگری تاریخی  28
2ـ19ـ4 گردشگری طبیعت گرا  28
2ـ19ـ5 گردشگری تفریحی  28
2ـ19ـ6 گردشگری کاری  28
2ـ20 انواع گردشگری 28
2ـ20ـ1 انواع گردشگری از نظر مکان و مقصد  28
2ـ20ـ2 انواع گردشگری از نظر موضوع  29
2ـ20ـ2ـ1 گردشگری دریایی  30
2ـ20ـ2ـ2 گردشگری فرهنگی  32
2ـ20ـ2ـ3 گردشگری بهداشتی (سلامت و معالجه) 33
2ـ20ـ2ـ4 گردشگری زیست محیطی  34
2ـ20ـ2ـ5 گردشگری کشاورزی  34
2ـ20ـ2ـ6 گردشگری تجاری  35
2ـ20ـ2ـ7 گردشگری الکترونیک  36
2ـ21 رئالیسم  39
2-21-1-1- تعریف رئالیسم  39
2-21-1-2 -اصول فلسفه رئالیسم  39
2-21-1-3- فرهنگنامه شریعتی و رئالیسم  39
2ـ21ـ2 پسامدرن و گردشگری  40
2ـ21ـ2ـ1 پیشینه پسامدرنیته  40
2ـ21ـ2ـ2 پسامدرنتیه  40
2ـ21ـ2ـ3 گردشگری پسامدرن  40
منابع