خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه صنایع روستایی و اهداف ایجاد آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اچ.آنتولف وهمکاران(1979)در تحقیقی جامع و در راستای ارزیابی پیامدهای صنعتی شدن روستا درکشور اندونزی به این نتیجه رسیدند که با استقرار واحدهای نساجی درطول 60 سال،تغییرات وسیعی در این کشور بوجود  آمد. بطوری که در طی این مدت،ناحیه مورد مطالعه با عنوان قطب نساجی در طول 60 سال شناخته شد و توانست تغییرات محسوسی را در سطح کشور ناحیه بوجود آورد.

 

 

 

فهرست مطالب
پیشینه تحقیق  11
1-2-2- صنایع روستایی 14
1-2- 3- تعاریف صنایع روستایی 15
1-2-4-اهداف ایجاد صنایع روستایی 17
1-2-5- نواحی صنعتی روستایی 18
1-2-6- ضرورت ایجاد و طراحی صنایع روستایی 19
1-2-7- منابع مالی صنایع روستایی 22
1-2-7-1- روش تأمین سرمایه از طریق افزایش درآمد در نواحی روستایی 22
1-2-7-2- تأثیر افزایش پس انداز در سرمایه گذاری صنعتی نواحی روستایی 23
1-2-7-3- روش تامین اعتبارات برای سرمایه گذاری صنعتی در نواحی روستایی 24
1-2-8- صنایع روستایی در کشورهای مختلف 24 
1-2-8-1-روشهای برنامه ریزی صنایع روستایی در مالزی  25
1-2-8-2- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در اندونزی 26
1-2-8-3- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در ژاپن 26
1-2-8-4- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در چین
منابع