خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مرمت بافت قدیم شهری و نظریه پردازان آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


توجه به بهسازی و مرمت بناها در اروپا تقریباً به اوایل قرن نوزدهم بازمی‌گردد. در فرانسه در سال 1837 م  تشكیلات خاصی به نام« كمیته ویژه فرد و بناهای قدیمی »   بنیان نهاده شد كه به كار فهرست‌برداری و حفظ اماكن در معرض ویرانی می‌پرداخت. در سال 1877 م در انگلستان نیز انجمنی برای حفظ ساختمانهای قدیمی پایه‌گذاری شد و به این ترتیب مجموعه قوانین مربوط به حفظ و احیاء آثار باارزش شهری كه پیشینه آن به قرن نوزدهم بازمی‌گردد تا  عصر حاضر همچنان ادامه و تكامل یافته‌است. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-12- نظریه پردازان جهانی مرمت 45
2-12-1- جان ر‌اسكین ( 1900- 1818) 45
2-12-2- كامیلوبویی‌تو( 1914-1836) ( پدر مرمت شهری جدید) 46
2-12-3- كامیلوزتیه(1903-1843) 46
2-12-4- لكوربوزیه(1965-1887) 47
2-12-5- اوژن ویولد لودوك (1879-1814) 48
2-13- تجارب جهانی بهسازی بافت های فرسوده 49
2-13-1- بررسی سابقه اصلاح و بهسازی بافت‌های قدیم در اروپا 49
2-14- بررسی تجارب كشورهای صاحب مكتب در شهرسازی 50
2-14-1- انگلستان 53
2-14-2- ایتالیا 53
2-14-3- مرور تجارب برنامه ریزی مرمت شهری در ایالات متحده 54
2-14-4- فرانسه 55
2-14-5- مروری بر تجربه برنامه ریزی مرمت دمشق 55
2-14-6- مروری بر تجربه برنامه ریزی مرمت و احیاء مرکز شهر بیروت 55
2-14-7- بررسی تجربه اردن در زمینه بهسازی شهری 56
2-14-8- برنامه بهسازی ( ارتقاء بخشی) وحدت شرقی در عمان (اردن) 56
2-14-9- اهداف و راهبردهای متداول مرمت شهری در کنگره های جهانی 58
2-14-10 جمع بندی و نتیجه گیری از مرور تجارب برنامه ریزی احیاء و مرمت در جهان  60
2-15- مرور تجارب برنامه ریزی احیاءو مرمت شهری در ایران 63
2-15-1- مرور تجربه برنامه ریزی مرمت یزد 64
2-15-2- مرور تجربه برنامه ریزی مرمت کرمان 65
منابع