خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گسترش شهرها و انواع آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


گسترش افقی شهر واژه ای است که در نیم قرن اخیر در قالب اصطلاح اسپرال ( رشد بی قواره و بی رویه) در ادبیات پژوهشهای شهری وارد شده است سابقه و پیشینه این اصطلاح به اواسط قرن بیستم باز می گردد، زمانی که در شهرها استفاده بی رویه از اتومبیل شخصی و توسعه سیستم بزرگراهها، بسط فضاهای شهری در امریکا رونق گرفت و این امکان را برای شهروندان فراهم آورد که با تسهیلات ارتباطی از فضاهای درونی شهر خارج شده و با عدم محدودیت این کشور، در حاشیه ها و نواحی مساعد و خوش آب و هوای اطراف شهرها ساکن گردیدند. 

 

 

 

فهرست مطالب
عوامل گسترش شهرها 32
2-6 گسترش افقی و فیزیکی شهر 33
2-7 نقش و عملکرد شهر 35
2- 8 طرحهای مختلف توسعه شهری 36 
2-8-1 شهر ستاره ای 36 
2-8-2 شهر خطی 37
2-8-3 شهر گسترده 39
2-8-4 شهر در مدل حلقه ای 40
2-8-5 توسعه درد آور شهری ( زاغه ها و حلبی آبادها)  41
2-8-6- ساخت دوایر متحد المرکز 41
2-8-7 بافت ستاره ای 42
2-8-8 ساخت چند هسته ای
منابع