خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کیفیت زندگی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


حیطه مربوط به کیفیت زندگی و سنجش آن شاید در هیچ زمانی به اندازه امروز وسیع نبوده است اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و دولتمردان هر کدام از دیدگاه خاصی به این مقوله می نگرند این امر از آنجا ناشی می شود که شاخص های مربوط به کیفیت زندگی طیف وسیعی را در بر می گیرند که از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت های بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون را شامل می شود اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده است ولی سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایه های کیفیت مادی زندگی را شامل می شود در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب می-باشد که از چندین متغیر مرکب متأثرمی گردد تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگرنظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعییین می کند(جاجرمی و کلکته، 1385: 6)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 13
2-2 کیفیت زندگی13
2-3 قلمرو مفهوم کیفیت زندگی15
2-4کیفیت محیط17
2-5 کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف18
2-5-1 مفهوم سکونت18
2-5-2 محیط سکونت19
2-5-3 کیفیت محیط سکونت19
2-5-4 شاخص های کمی و کیفی واحد مسکونی
منابع