خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عدالت فضایی در شهر با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل تأمل است و مفاهیمی چون عدالت فضایی، عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است. اما مطلب حائز اهمیت این است که اساس هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی و اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد و مسلمأ استفاده از مکانیزم ها و برنامه ریزی های مختلف می تواند تاثیرات ضد و نقیضی در برقراری و یا عدم برقراری عدالت ایفا کنند (مرصوصی، 1383: 91). در اینجا آن چه که بیشتر مورد تأکید در این طرح است، بیان عدالت از از وجه فضایی است. 

 

 

 

فهرست مطالب
عدالت فضایی در شهر 47
2-11-  نظریه توسعه پایدار شهری 50
2-12-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر 52
2-13-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 54
منابع