خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مسکن و نظریات مربوط به آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ابعاد گسترده مسکن باعث شده است تا شاخه های علمی مختلف به نوعی آن را مورد بررسی قرار دهند و در هر رشته دانشمندان نظریاتی را در مورد آن بیان داشته اند در این قسمت نظرات شخصیت های مختلف علمی در مورد اهمیت ومسئله مسکن بررسی می شود.عبدالرحمن بن خلدون دانشمند بزرگ اسلامی در رابطه با علت ایجاد ساختمان چنین می گوید: ((انسان بر سرشتی آفریده شده که به سرانجام کار وآینده زندگی می اندیشد و از این رو ساخت پناهگاه را برای از بین بردن رنج گرما و سرما برمی گزیند))(ابن خلدون ،4:1366).

 

 

 

فهرست مطالب
مسکن و نظریات مربوط به آن 17
2-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان 18
2-4.نقش مسکن درفرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن 19
2-5.روشهای اساسی تامین مسکن 20
2-5-1.ارتقای کیفیت سکونت 20
2-5-2.تامین زمین و خدمات 21
2-5-3.اهداف روش تامین زمین و خدمات 21
2-5-4.روش توانمند سازی 22
2-6.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن 23
2-6-1.زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن 23
2-6-2.استانداردهای مسکن 23
2-6-3.شکل مطلوب مسکن 24 
2-6-4.استحکام مسکن
منابع