خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


منابع طبیعی عنصر بنیادین تولید و رکن اساسی رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد (Pardey, et al.,2012:25). منابع طبیعی بیانگر ترکیبات بیولوژیکی و زیست محیطی است که تحت تاثیر مداخلات انسان قرار می گیرد (Marie-Vivien & Bienabe,2012:2). منابع طبیعی فراهم کننده خاک برای رشد محصولات و آب برای آبیاری تولیدات کشاورزی است (OECD, 2009:13) و نقش مهمی را در رشد بهره وری بخش کشاورزی و بهبود وضعیت زندگی خانوارهای کشاورزی به اجرا می گذارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد

 

 

 

فهرست مطالب
2-4- مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی 92
2-4-1- منابع خاک 94
2-4-1- 1- بافت خاک 95
2-4-1- 2- عمق خاک 96
2-4-1-3- شوری خاک 97
2-4-1- 4- موادآلی خاک 98
2-4-1-  5- فرسایش خاک 98
2-4-1- 6- ارزیابی تناسب اراضی 99
2-4-2- منابع آب 100
2-4-3- وضعیت آب و هوایی 103
2-4-4- عوامل زیستی(مفید و خسارت زا) 105
منابع