خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم مسکن و مسکن روستایی با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اکثر کشورهای درحال توسعه همگی بر این نظر هستند که تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شودبلکه محیط مسکونی را در بر می گیرد . براساس مطالعاتی که در هندوستان صورت گرفته ،مفهوم مسکن علاوه بر ساخت فیزیکی که یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرارمی دهد،کل محیط مسکونی را شامل می شود که شامل کلیه خدمات وتسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرحهای اشتغال،آموزش و تندرستی افراد است، همچنین مسکن به مجموعه ای از تسهیلات گفته می شود که به منظور ارائه خدمات فشرده و در یک مکان فیزیکی قرار دارد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم مسکن  10
2-1-2.مسکن روستایی 11
2-1-3.پایداری و توسعه پایدار 14
2-1-4.توسعه پایدار روستایی 15
 2-1-5.مسکن پایدار روستایی
منابع