خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم روستا و خصیصه های آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


روستا را در فرهنگ فارسی ده و قریه ذکر کرده اند. ده واژه ای است پارسی که از دهیو گرفته شده و دهیو به معنی سرزمین و کشور است. در تعریف و معنای ده، همه جا به وابستگی آن به کشاورزی اشاره شده و این نشانه قائم به ذات بودن آن است، چون بدون کشاورزی این صفت را نمی یافته است. بعضی منابع کلمه روستا را از ریشه رستن و روئیدن و ظاهراً در معنای رستنگاه آورده اند. در زبان پهلوی به روستا، روستاک، رسداق، رزداق و رستاق می گفتند که معنی وسیع تری از ده داشته است. 

 

 

 

فهرست مطالب
2- 3 تعریف و مفهوم روستا 22
2-3-1 وحدت روستا 25
2-3-2 خصیصه های روستا 25
2-3-3  تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی 26
2-4 تفاوت های ساختاری بین شهر و روستا 27
2-5 تعریف حوزه و منطقه نفوذ 29
2-6 عوامل مؤثر در برقراری روابط شهر و روستا در ایران 31
2-7 نقش عوامل طبیعی در برقراری روابط شهر و روستا 32
2-8 نقش عوامل اقتصادی در برقراری روابط شهر و روستا 44
2-9 نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در برقراری روابط شهر و روستا 54
2-10 نقش عوامل سیاسی و اداری در برقراری روابط شهر و روستا 57
2-11 پیشینه تحقیق 60
منابع