خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعریف جنگ و انواع آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


جنگ سخت، جنگ نظامی و درگیری فیزیکی میان سربازان و نظامیان مهاجم و جبهه مقابل است که با اهدافی همچون تغییر حکومت و نظامی سیاسی و تعیین حاکم و نظام سیاسی جدید صورت می گیرد. ( شریفی، 1389؛ص 25) در واقع هرگاه به موجب اقداماتی، استقلال و تمامیت ارضی کشور دخطر (بالفعل یا بالقوه) هجوم نیروهای نظامی کشور دیگر یا اتحادی از کشورهای خارجی یا گروه های معارض مسلح داخلی قرار گیرد، تهدید سخت واقع شده است. در این تهدید ، اغلب هدف، اشغال سرزمین است. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- تعریف جنگ 9
2-1-2- انواع جنگ 9
2-2- جنگ سخت 9
2-3- جنگ نیمه سخت 10
2-4- جنگ نرم 10
2-5- پیشینه و تاریخچه جنگ نرم 12
2-6- دكترین جنگ نرم 15
2-7- پیشینه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی 16
2-8- تاکتیکهای جنگ نرم 18
2-9- گروه های هدف جنگ نرم 23
2-10-شبکه سازی، گزینه جدید آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران 23
2-11-عوامل زمینه ساز جنگ نرم  26
2-12-پیشینه قدرت نرم 28
2-12-1- تقسیم بندی قدرت نرم 29
2-12-2-تغییر راهبردی مفاهیم در غرب 31
2-13- ژئوکالچر 33
2-14-نظریه ها ورویکردها 36
منابع