خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ایران و جغرافیای طبیعی و انسانی آن با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


طول مرز کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق در مقایسه با مرزهای ایران با دیگر کشورهای همسایه در مقام اول است. کوتاه ترین مرزهای ایران در میان کشورهای مجاور مرز ایران و ارمنستان است. مرزهای سیاسی کنونی ایران به مرزهای شمالی، شرقی، غربی و جنوبی تقسیم می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
3-1- موقعیت جغرافیایی ایران 31
3-1-1- ویژگی های طبیعی 33
3-1-2- موقعیت و فضا 34
3-1-3- جمعیت ایران ترکیب قومی- نژادی- مذهبی 34
3-1-4- ویژگی های انسانی و نژادی 35
3-1-5- ویژگی دینی و مذهبی 35
3-1-6- ویژگی قومی و زبانی 35
3-1-7- اقتصاد ایران 37
منابع