خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ژئوپلیتیک و دیدگاه های مهم آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با شكست آلمان در جنگ دوم جهانی و ظهور اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان یگانه حاكم منطقه هارتلند، ایالات متحده آمریكا به منظور دستیابی به ریملند و جلوگیری از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق به این قلمرو جغرافیایی، نظریه اسپایكمن را مورد توجه قرار داد. به همین دلیل نمی توان گفت كه سیاست معروف كانتین منت ( جلوگیری از توسعه و پیشرفت شوروی سابق در ناحیه حاشیه) آمریكائیها متاثر از نظریه های جورج کنان  است.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه  12
2-1 دیدگاه های مهم ژئوپلیتیک  12
2-1-1  الفرد تایر ماهان و نظریه قدرت دریایی  12
2-1-1-1 عوامل موثر بر قدرت دریایی از نظر آلفرد تایر ماهان  13
2-1-2  هالفورد مكیندر و نظریه هارتلند  15
2-1-3  اسپایكمن و نظریه ریملند  16
2-2 جایگاه ژئوپلیتیک ایران در نظریات مذكور  17
2-3 پیشینه تحقیق ( دیدگاهها و نظریات )  18
2-4 تعاریف و مفاهیم  27
2-4-1 استراتژی  27
2-4-2 مفهوم لغوی استراتژی  28
2-4-3 مفهوم اصطلاحی استراتژی  28
2-4-4 مفهوم استراتژی  28
2-4-5 انواع استراتژی  29
2-4-6 مفهوم امنیت ملی و کاربرد آن در استراتژی امنیت ملی  30
2-4-6-1 امنیت  31
2-4-6-2 امنیتملی  32
2-4-6-3 ابعاد امنیت ملی  32
2-4-6-3-1 امنیت اقتصادی 33
2-4-6-3-2 امنیت نظامی  34
2-4-6-3-3 امنیت اطلاعاتی 35
2-4-6-3-4 امنیت سیاسی، فرهنگی  35
2-4-6-3-5 امنیت اجتماعی، فرهنگی 36
2-4-6-3-6 امنیت محیط زیست  36
2-5 مفهوم شناسی تحریم 37
2-5-1 تحریم های اقتصادی آمریکا علیه جهان 38
2-5-2 تاریخچه تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
منابع