خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه محله های شهری در ایران و ویژگی های آنها فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در طرح محله هاى مسكونى سنتى علاوه بر اینكه تفكر براى سكونت یك خانواده به طور مستقل مطرح بود، صحبت از یك خانواده بزرگتر یعنى جامعه نیز به میان بود. بنابر این همان طور كه مشاهده مى كنیم در محله ها سنتى، سلسله مراتب خانواده، همسایگان، كوچه، كوى، محله و شهر همواره وجود داشته است. نكته اى در مورد محله هاى مسكونى سنتى باید ذكر شود اینكه تعداد محله هاى یك شهر نیز تابع قاعده و قانون و اصول ثابت و معینى نبود. چنان كه براى مثال شهر بار فروش داراى شصت و سه محله، سارى داراى نه محله، شیراز داراى یازده محله بود (رابینو،45:1343).

 

 

 

فهرست مطالب
2-15- مفاهیم و ارزشهاى موجود در محله هاى مسكونى سنتى ایران 42
2-16- ویژگی های محله های شهری در ایران 43
2-17- شهر ایرانى - اسلامى 44
2-18- مكان هاى زیارتى در شهرهاى ایران 45
2-19- موفولوژی محلات شهرهای اسلامی 46
2-20- جایگاه مساجد در ساختار اكولوژیك شهرهای اسلامی 48
2-21- نقش مسجد در توسعه‌‌ی محله‌ای 49
2-22- جایگاه مسجد در ساختار فضایی و كالبدی شهر و محله‌ای 50
2-23- نقش مساجد در توسعه فضایی و كالبد شهری و محله‌ای 52
2-24- زیارتگاه در روند توسعه محلات شهری 53
2-25- شکل گیری فضاها و نواحی فرهنگی بر مبنای مذهب 54
2-26- کاربری مذهبی 56
2-27- اکولوژی مذهبی 56
2-28- کارکرد زیارتگاه ها 57
2-29- نظریه مذهبی به عنوان منشأ پیدایش شهر (شهر به عنوان عبادتگاه) 61
2-30- تحولات کالبدی – فضایی مراکز مذهبی 62
2-31- مکاتب جغرافیایی مذاهب 72
2-32- دیدگاه‌ها و نظریه های اساسی قابل مطالعه در تبیین کاربری اراضی و عملکرد های شهری 75
2-33- تکامل نظریه های محله 92
2-34- طبقه بندی کاربری‌های شهری 92
2-35-محله بندی شهری و نقش آن در جهت دهی به توسعه فضایی 94
منابع