خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دما و مباحث مرتبط به آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اگر داده های هواشناسی برای استفاده ی آینده جمع آوری می شوند، سوال این خواهد بود که این داده ها کجا و توسط چه کسی جمع آوری شده است. مستندات ایستگاه ها اطلاعاتی را در مورد داده ها دارند که آن را فراداده  (داده ها در مورد داده-ها ) ایستگاه می نا مند. فراداده باید مشخص نماید که داده ها چگونه، کجا، چه وقت و توسط چه کسی جمع آوری شده است. یک فراداده کامل باید همه تغییرات ایستگاه از بدو تاسیس تا به حال را داشته با شد. اطلاعات تکمیلی در خصوص مشاهدات نظیر نوع تجهیزات در تفسیر مقادیر مشاهدات مفید است. در بعضی مواقع زمانی که تجهیزات تغییر می نماید جهش در داده-ها مشاهده می گردد (آگیولر و همکاران  2003 ). 

 

 

 

فهرست مطالب
2 – 1 – 1- فرا داده 12
2 – 1 – 2 –  همگنی داده ها 12
2 – 2 – دما 14
2 – 2 – 1 – دمای حداقل 14
2- 2 – 2 – دمای فرین 14
2 – 3 – یخبندان 14
2 – 3 – 1 – انواع یخبندان 14
2 – 4 – سری زمانی 15
2 – 4 – 1 – انواع سری زمانی 15
2 – 5 – فرایندهای تصادفی 15
2 – 6 – بررسی منابع 16
2 – 6 – 1 – منابع داخلی 16
2 – 6 – 2 – منابع خارجی 31
2 – 7 – نتیجه گیری
منابع