خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خطوط مرزی و انواع آنها با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در سالیان گذشته به کرات از سوی سازمان های بین المللی نظیر یاتا در خصوص رفع موانع پروازی و ایجاد مسیرهای هوایی موازی و منعطف تذکراتی داده شده بود ولی متاسفانه اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته که در نتیجه بعد از باز شدن منطقه اطلاعات پروازی عراق و نیز اقدامات انجام شده از سوی کشورهای شمالی ایران الگوی پروازی  شرکتهای هواپیمایی در منطقه دستخوش تغییراتی شده و این در حالی است که در صورت عدم برنامه ریزی در این خصوص، کشور در سال های آتی ضررهای جبران ناپذیری را متحمل خواهد گردید. موارد اشاره شده و مواردی از این دست هشدارهایی است که ما را ملزم می سازد تا با انجام مطالعات راهبردی در صنعت حمل و نقل هوایی ضمن تعیین چشم انداز و ماموریت کلان صنعت، مسیر دستیابی به اهداف را تعیین و با مشخص نمودن  مسئولیتها و وظایف عناصر درگیر در بخش های مختلف از فرصت های موجود حداکثر استفاده را ببریم. از این حیث این پایان نامه و مطالعاتی از این دست از زاویه نگاه استراتژیک به صنعت نگریسته و سعی دارد تا راهکارهای استراتژیک را پیش روی صنعت قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار میگردند.  

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 9
2-2 مبانی نظری 9
2-3 انواع خطوط مرزی زمینی 10
2-4 خطوط مرزی دریایی 10
2-5 حمل ونقل: مسافرت هوائی، زمینی، دریایی، راه آهن 13
2-5-1 مسافرت از طریق هوائی 13
2-5-2 مسافرت از طریق زمینی 13
2-5-3 مسافرت از طریق دریایی 14
2-5-4 مسافرت از طریق راه آهن 14
2-5-5 سایر مرزها 14
2-6 مرز بین المللی 16
2-6-1 مهمترین عوامل ژئوپولیتیكی موثر بر كاركرد مرزهای بین المللی 19
2-6-1-1 نظامهای سیاسی كشورهای همسایه در دو سوی مرز و نوع نگرش كشورهای همسایه نسبت به یكدیگر 19
2-6-1-2 پیمانهای سیاسی – نظامی كشورهای هم مرز با قدرتهای فرامنطقه ای 20
2-6-1-3 نوع نگرش و رفتار حكومتها نسبت به مرز 23
2-6-1-4 ثبات بی ثباتی در كشورهای همسایه و مرز 28
2-7 آشنایی با پیمان شیکاگو 30
2-8 منشور ایكائو 31
2-8-1 انكسهای ایكائو 32
2-8-2 مناطق ایكائو 34
2-9 قانون هواپیمایی كشوری 37
2-10 پیشینه پژوهش 38
منابع