خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حرکات دامنه ای و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


كلانشهرهای امروزی، در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد همواره در معرض آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی قرار دارند. این مخاطرات كه آسیبهای جانی و مالی فراوانی را با خود به همراه دارند، نیازمند پیشگیریها واقدامات فوری می¬باشند. برمبنای برنامه استراتژیك بین¬المللی كاهش بلایای سازمان ملل متحد ، كلیه مخاطرات دو منشأ متفاوت دارند:  الف-مخاطرات طبیعی، ب-مخاطرات ناشی از فناوری یا مخاطرات ناشی از فعالیت انسان  .(Mose & Pathranakul, 2006, p 396)مخاطرات طبیعی یكی¬از اجزای مهم ارتباط متقابل بین انسان و طبیعت است كه به صورت منفی بروز می كند. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه  
2-2- حرکات دامنه ای 
2-2-1- حرکات غیرتوده ای     
2-2-2- خزش Creep    
2-2-3- ریزش Fall    
2-2-4- واریزه Debris flow    
2-2-5- حرکات توده ای     
2-2-6- حرکت بهمن (بهمن بدون برف) Debris avalanche    
2-2-7- لغزش landslide    
2-2-7-1- فواراژ rockfall        
2-2-7-2 سولیفلوکسیون        
2-2-7-3 جریان گل Mudflow    
2-2-7-4 ضربه قاشقی    
2-2-8- مراحل لغزش     
2-2-9- مشخصات زمین لغزش    
2-2-10- انواع زمین لغزش    
2-2-11- طبقه بندی زمین لغزش     
2-2-11-1-لغزش مواد بعلت نفوذ آب در آنها    
2-2-11-2- لغزش در امتداد لایه سخت     
2-3- تعاریف و مفاهیم 
2-4- پیشینه تحقیق
منابع