خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای سیاسی و سیر تکوین آن در ایران و جهان با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


برای شناخت سیاست در یك سرزمین ناچاریم دسته‌ای از واقعیت‌های جغرافیایی مربوط به آن سرزمین را كه می‌توانند بر مسائل سیاسی تأثیر نهند و یا عملاً تأثیر می‌نهند مورد توجه قرار دهیم. به عبارت دیگر، شناخت جغرافیا یكی از پایه‌های شناخت سیاست در یك سرزمین است. در عین حال برای شناخت دقیق مسایل و جریان‌های سیاسی در یك سرزمین به جز توجه به واقعیت‌های جغرافیایی باید به عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، حقوقی و سیاسی و نظریه‌های علم سیاست نیز توجه كنیم. توجه به این مسائل در بسیاری از موارد اهمیتی بالاتر دارد و صرف توجه به عوامل جغرافیایی نمی‌تواند گرهی از حقایق علمی باز نماید.

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم جغرافیای سیاسی
تاریخچه جغرافیای سیاسی
تکوین وتحول جغرافیای سیاسی  
سیر تكوین جغرافیاى‎‎سیاسى در جهان
سیر تكوین جغرافیاى سیاسى در ایران 
مفاهیم مربوط به جغرافیای سیاسی 
مفهوم دولت 
مفهوم سرزمین 
مفهوم شهرو شهروندی 
مفهوم شهر در جهان
مفهوم شهر در ایران
مفهوم شهروند1
مفاهیم شهروندی
فرهنگ شهروندی
مولفه های شناخت مدنی
مولفه های نگرشهای مدنی
شکل گیری هویت فرهنگ شهروندی
مولفه های نگرشهای مدنی
شکل گیری هویت فرهنگ 
شهروند و حقوق شهروندی
شهروندی پویا
آموزش شهروندی
فرهنگ شهروندی و فرهنگ ایرانی
مفهوم هویت 
مفهوم سازماندهی سیاسی فضا
عوامل تاثیر گذار بر سازماندهی سیاسی فضا
مفهوم تقسیمات کشوری
چشم انداز شهرداریها در جغرافیای سیاسی
پایداری شهری، جهانی شدن و فقر 
مبانی نظری شهرهای کوچک
منابع