خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای سیاسی ایران و مشخصات آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ایران، در جنوب غربی آسیا واقع است. آسیای جنوب غربی در حقیقت منطقه واسطه بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است که ایران در این منطقه به نحو شدیدی از حوادث این سه قاره متأثر است. زیرا، هر نوع  واقعه ای که در این قاره ها به وقوع بپیوندد و یا روابط سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بین این سه قاره رخ دهد به صورتی بر ایران تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، در جنگ های اوّل و دوّم جهانی با اینکه ایران اعلان بی طرفی در جنگ کرده بود، ولی در هردو جنگ ایران مورد اشغال نظامی قرار گرفت و با فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی، ضمن اینکه خطر یک قدرت بزرگ در شمال ایران را کاهش داد، امّا مسایل جدیدی در وضعیت سیاسی و اقتصادی این سه قاره به وجود آورد، که ایران می تواند از آن بهره خاصّی ببرد(صفوی،  1384: 69).  

 

 

 

فهرست مطالب
مشخّصات جغرافیای سیاسی ایران  67
3-6- حوزه های ژئوپلیتیکی مجاور جمهوری اسلامی ایران  68
3-6-1- حوزه ژئوپلیتیکی قفقاز آناتولی 69
3-6-2- حوزه ی ژئوپلیتیکی خلیج فارس 72
3-6-3- حوزه ی ژئوپلیتیکی دریای عمان و اقیانوس هند  76
3-6-4- حوزه ژئوپلیتیکی فلات ایران  77
3-6-5- حوزه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی  80
3-6-6- حوزه ژئوپلیتیکی دریای کا سپین   83
3-7- عوامل جغرافیایی 86
3-7-1- وسعت ایران   86
3-7-2- موقعيّت  87
3-7-3- شکل  88
3-7-4- وضع طبیعی و اقلیمی
منابع