خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ژئوپلیتیک و مفاهیم آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ژئوپلیتیک که معادل فارسی آن «سیاست جغرافیایی» است، رویکردی در سیاست بین الملل  است که سعی دارد رفتار سیاسی و توانایی های نظامی را بر حسب  عوامل محیطی توضیح دهد بر اساس این رویکرد، ژئوپلیتیک با درجات مختلف، بیانگر تأثیر قطعی جغرافیا بر امور تاریخی و سیاسی است ژئوپلیتیک توجه خود را بر عوامل جغرافیایی که در شکل گیری سیاست ها مؤثرند معطوف می دارد در عین حال، ژئوپلیتیک یک نشان مشخص چند بعدی جهانی نیز دارد که بیشتر دیدنی است تا لفظی و شفاهی و بیشتر عینی و مستقل است تا ذهنی و خیالیاصولاً ژئوپلیتیک به دنبال بررسی این موضوع است که چگونه فاکتورهای جغرافیایی، از جمله سرزمین، جمعیت، موقعیت استراتژیک منابع طبیعی و غیره بر روابط بین کشورها و تلاش آنان برای کسب قدرت و استیلا بر دیگران مؤثر است ژئوپلیتیک در واقع، فن و هنر دولتمداری و سازماندهی و اداره بهینه دولت به شمار می رود

 

 

 

فهرست مطالب
 مفهوم ژئوپلیتیک12
2-1-1- مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپلیتیک14
2-1-2- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیك15
2-1-3 تعاریف ژئوپلیتیك از دیدگاه های گوناگون16
2-1-4- ویژگی‌ها و تحول نظری ژئوپلیتیك17
2-1-5- عوامل متغیر ژئوپلیتیک18
2-1-6- رویكردهای ژئوپلیتیك
منابع