خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حکمروایی مناطق کلان شهری و بررسی وضعیت کلان شهر های ایران و مباحث مربوط به آن با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


صنعت وخدمات اصولا فعالیت های هستند تمرکز طلب, نیازمند تراکم و مرکزگرا اما قانون بازدهی نزولی مقیاس (هزینه های تراکم )نیز متقابلا شرایطی را فراهم می آورد که اصولا نیروها و فرایندهای مرکز گریز را به یکی از مولفه های ذاتی کلان شهرها تبدیل کرده است به همین دلیل است که کلان شهر شدن و منطقه گرایی دوفرایند همزاد و همراه در متون برنامه ریزی فضایی تلقی می شوند  نتیجه این همراهی را می توان به شکل لازم وملزوم بودن کلان شهر و منطقه کلان شهری در اغلب موارد مشاهده کرد 

 

 

 

فهرست مطالب
مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری و بررسی وضعیت کلان شهر های ایران131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری 131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری 133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران 145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری 146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها 148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران 
منابع