خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جمهوری آذربایجان و جغرافیای سیاسی آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سرزمینی که امروزه جمهوری آذربایجان نام گرفته است در اثر جنگ های روسیه و ایران طی قرار دادهای گلستان درسال 1813 و ترکمن چای در سال 1828 از ایران جدا وضمیمه روسیه گردید و برای نخستین بار پس از سقوط امپراتوری روسیه در سال 1917 و با روی کار آمدن بلشویک ها با استفاده از خلاء قدرت و با کمک ترک های عثمانی موفق شد در سال 1918 حکومتی تحت عنوان جمهوری آذربایجان را تشکیل دهد. این حکومت در سال 1920 از سوی ارتش سرخ روسیه لغو و قلمرو آن در داخل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت که تا سال 1991 یعنی تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به حیات خود ادامه داد. در سال 1991 در کنار دیگر جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی آذربایجان نیز اعلام استقلال کرده و به عنوان کشوری مستقل به عضویت سازمان ملل متحد درآمد(امیر احمدیان،1385: 30).

 

 

 

فهرست مطالب
3-1-بررسی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان
3-1-1-موقعیت جغرافیایی
3-2- جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان
3-3- جمعیت 
3-4- مذهب در جمهوری آذربایجان
3-5- فرهنگ وآموزش در جمهوری آذربایجان
3-6-  تاریخ کشور جمهوری آذربایجان
3-7- اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و آذربایجان
3-8-همجواری و تأثیر عوامل ژئوپلیتیک
3-9- مواضع ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان در مورد رژیم حقوقی دریای خزر 
3-10- منافع مشترک در دریای خزر
3-11- آذربایجان به عنوان همسایه ای با اهمیت 
3-12- روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان
3-13- فرصت ها و تهدیدات در روابط ایران و جمهوری آذربایجان
3-14 سمت گیری ژئوپلیتیک دو كشور ایران و آذربایجان
3-15- افزایش سطح واقع گرایی در هیئت حاکمه دو كشور
3-16- وجود پتانسیل مناسب برای همکاری اقتصادی
3-17- مهمترین واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک موثر در روابط دو كشور ایران وآذربایجان
3-17-1-عامل همسایگی
3-18- بررسی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان 
3-18-1- سوابق تاریخی
3-18-2- مشکلات استراتژیک
منابع