خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای انسانی شهر پیرانشهر با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کوچک‌ترین عنصر کالبدی شهر، واحد مسکونی است که از مجموع تعدادی واحد مسکونی (200-90 واحد) , کوچه یا مجتمع مسکونی تشکیل می‌شود. مجتمع‌های مسکونی (5- 3 مجتمع) کوی یا واحد همسایگی را به وجود می‌آورند. محله از ترکیب دو تا سه واحد همسایگی تشکیل می‌شود. تقسیم کالبدی بزرگ‌تر از محله، برزن است که شامل دو محله می‌شود. دو برزن یک ناحیه شهری و هر چهار ناحیه، یک منطقه را به وجود می‌آورد (پورمحمدی، 1392: 32).

 

 

 

فهرست مطالب
3-3- ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی شهر پیرانشهر 65
3-3-1-1- ساختار سنی و جنسی جمعیت 66
3-3-2- بعد خانوار 67
3-3-3- وضع سواد 68
3-3-4- تراکم ناخالص جمعیتی به تفکیک محلات شهر 68
3-4- ویژگی‌های کالبدی و کاربری اراضی 70
3-4-1- الگوی مالکیت 74
3-4-2- نظام کلی تراکم ساختمانی 74
3-4-3- تعداد طبقات 76
3-4-4- کیفیت بنا 77
3-4-5- مصالح بنا 79
3-4-6- قدمت بنا 80
منابع