خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه شهری و مباحث آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


   شهر و شهرنشینی روند اجتماعی برجسته‌ای است که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و با انسان های دیگر شده است در حقیقت تغییر در واکنش‌های انسان‌ها نسبت به هم و نسبت به محیط، به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داده که نمود عینی آن به صورت یک پدیدة نو که اصطلاحاً (شهر نامیده می‌شود ) نمایان گردیده است ویژگی های شهر و مفهوم آن در دوره‌های مختلف تاریخی و مناطق مختلف یکسان نبوده و مفهوم آن در هر دوره و مناسب با هر سرزمینی در مسیر تاریخ تفاوت هایی را نشان می‌دهد امروزه تعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیة شهرهای جهان باشد مشکل ست، چرا که شهرها به سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی همسان وابسته نبوده و نکات مشترکی بین آنها وجود ندارد بنابراین هر یک از جغرافیدانان بنا به ادراک و برداشت خود تعریفی از شهر کرده اند 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه25
2-2) مباحث مربوط به توسعه شهری 25
2-2-1) شهر25
2-2-2) برنامه یزی26
2-2-3) برنامه ریزی شهری27
2-2-4) کاربری اراضی27
2-2-5) رشد و توسعه شهری28
2-2-6) مفهوم توسعه فیزیکی28
2-2-7) فضای شهری29
 2-2-8) بافت29
2-2-9) نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر30
2-2-10) توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک31
2-2-11) نظریه های هسته های متعدد شهر یا شهر چند هسته ای31
2-2-12) نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز32
2-2-13) نظریه ساخت ستاره ای شکل32
2-2-14) نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر33
2-2-15) نظریه شهر خطی
منابع