خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تمبر و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تمبر، قطعه کاغذکوچک بهاداری است که به شکل ها، اندازه ها، رنگ های گوناگون، با کادر و حاشيّه، با چسب و دندانه و یا بدون این دو، به مناسبت های ویژه، به تعداد معيّن، از سوی ادارات پست چاپ و منتشر  می گردد. امّا، ارزش این قطعه کاغذ کوچک، تنها، در بهای آن نیست؛ بلکه، چیزی بیش از یک برچسب ساده است. آن، وسیله ای مؤثّر، برای ارتباط و پیوند ملّت هاست؛ یک زبان است؛ عاملی است که فاصله ها را کوتاه می کند، نماینده ی هويّت هاست و در پس هر تمبر، خلاّقيّت و تاریخی نهفته است. 

 

 

 

فهرست مطالب
3-1- تمبر، عامل مهم در جغرافیای سیاسی 47
3-1-1- تعریف تمبر 47
3-1-2- ریشه کلمه تمبر   48
3-1-3- نقش تمبر  48
3-2- تاریخچه تمبر  49
3-3- شکل تمبر  53
3-4- تمبر و انواع آن  55
3-4-1- از نظر شکل هندسی و غیر هندسی  57
3-4-2- از نظر شکل ترکیبی و نوع استفاده از آن  57
3-4-3- از نظر موضوع منتشره در کادر تمبر   57
3-4-4- از نظرکیفيّت حفظ و نگهداری  58
3-4-5- از نظر نوع استفاده از عنوان تمبر و وابستگی های آن  59
منابع