خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بلایا و بحران و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


هر اتفاق غیر مترقبه ناگهانی كه موجبات تضعیف و از بین رفتن توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی و فیزیكی مانند خسارات جانی و مالی، تخریب تأسیسات زیربنایی و كاهش زمینه های اشتغال در جامعه را فراهم آورد، به عنوان بلایای طبیعی معرفی می¬شود (حسنی، 1384: 75).  حوادثی که در ارتباط با طبیعت نظیر زلزله، سیل، خشکسالی، پیشروی آب دریا، آتشفشان، ریزش کوه، آفات طبیعی و غیره، حادث می‌شوند حوادث طبیعی نام دارند. شناخت این پدیده‌ها به دلیل ماهیت چند بعدی آن، مطالعات چند رشته ای  می‌طلبند ( Paton & Fohnston, 2001:23).  

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 13
2-2- مفاهیم و اصطلاحات 13
2-2-1- بلایا 13
2-2-1-1- بلایای انسانی 13
2-2-1-2- بلایای طبیعی 14
2-2-2- بحران 14
2-2-3- مدیریت بحران 15
2-2-3-1- مدیریت بحران شهری 15
2-2-3-2- چرخه مدیریت بحران 15
2-2-3-3- چرخه اصلی مدیریت بحران 16
2-2-3-4- مراحل مدیریت بحران 16
2-2-4- زلزله 17
2-2-5- ایمنی 17
2-2-6- آسیب‌پذیری 17
2-2-7- شهر 18
منابع