خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بحران و انواع آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 از نظر لغوی واژه ارزیابی به معنی تعیین ارزش چیزی است . به گفته برخی از صاحب‌نظران، ارزیابی با دو واژه ارزشیابی و سنجش مترادف است و نمی‌توان بین این سه واژه تفاوت معنایی و مفهومی قائل شد . عده‌ای نیز این سه واژه را از یكدیگر تفكیك كرده و حیطه كاربرد آن را درجه‌بندی کرده‌اند . به عنوان مثال ابیلی ارزشیابی را جامع تر از ارزیابی می‌داند و حیطه كاربرد آن را وسیع تر از ارزیابی می‌شمارد، درحالی‌که سیف ارزشیابی را جامع تر از سنجش دانسته و سنجش را جزئی از ارزشیابی می‌داند . به نظر كیامنش ارزیابی به منظور ارزیابی عملكرد فراگیر یا فراگیران و ارزشیابی به منظور ارزشیابی برنامه، دوره، درس و یا مؤسسه به كار گرفته می‌شود (evalautoinedu.persianblog.ir/post/1) . عمل یافتن ارزش و بهای هر چیز، سنجش و بررسی حدود هر چیز و برآورد کردن ارزش آن (معین،????: 199). ارزیابی عمل یافتن ارزش هر چیز (دهخدا، 1328: 1814).کرونباخ «ارزیابی» را عبارت از: «گردآوری و استفاده از اطلاعات برای تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های آموزشی» می‌داند. دکتر ماروین الکین در تعریف «ارزیابی» می‌نویسد: ارزیابی «فرا گرد تشخیص حیطه‌های تصمیم‌گیری مورد نظر و انتخاب نوع اطلاعات متناسب برای تصمیم‌گیری درباره انتخاب گزینه‌های تصمیم‌گیری» است (بولا،1362: 9و8). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-1-  ارزیابی 8
2-1-2-  برنامه ریزی 8
2-1-3-  بحران 8
2-1-4-  انواع بحران 9
2-1-5-  انواع بحران به لحاظ منشأ و خاستگاه حادثه 9
2-1- 6- سطوح بحران 10
2-1- 7- مدیریت بحران 10
2-1- 8-  تعریف بحران و مدیریت بحران 11
2-1-9-  اهداف مدیریت بحران 14
2-1-10-  مراحل مدیریت بحران 14
2-1-11-  ویژگی‌های مدیریت بحران 15
2-1-12- سطوح مختلف مدیریت بحران 15
2-1-13- سازمان‌های متولی بحران 16
2-1-14-  تعریف و تحلیل آسیب‌پذیری 16
منابع