خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بارش و انواع آن از منظر پیدایش با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از لحاظ تعریف ،بارش (Precipitation) ،هرگونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می ریزد.بنابراین ،فرآیند تراکم باید قبل از بارندگی صورت گیرد. معمولا بارندگی ،از انواع ابرها می بارد. اما ممکن است تمام ابرها بارندگی ایجادنکنند.فقط وقتی قطرات آب تکه های یخ و یا بلورهای آن آنقدر بزرگ می شوند که برنیروهای شناور ی و بالادهنده ی قطرات آب در هوا فایق آمده و بارندگی انجام می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-فرآیند بارش 8
2-2- باران 9
2-3-بارش  9
2-4-انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش 10
2-4-1-بارش کوهستانی 10
2-4-2-بارش جبهه ای 10
2-4-3-بارش سیکلونی 10
2-4-4-بارش کنوکتیو 10
2-4-5-بارش همگرایی 11
2-5-بارش سالانه  11
2-6-.سیستم های سینوپتیک  11
2-7-چرخند یا سیكلون(Cyclone) 12
2-8-واچرخند یا آنتی سیكلون(Anticyclone) 12
 2-9-سوابق تحقیق 13
2-9-1-سوابق تحقیق در ایران 13
2-9-2-سوابق تحقیق در جهان
منابع