دانلود پاورپوینت انواع روش تحقیق در علوم پزشکی جهت رشته مدیریت در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


گزارش گروهی
  Case Series

برای توصيف وگزارش خصوصيات جالب مشاهده شده درگروهی از بيماران استفاده می شود .
کاربردها :
- بررسی راههای تشخيص يک بيماری ( بررسی  علائم بالينی , پارکلينيکی شکايت بيمار )

- تشخيص گروههای درمعرض خطر وبرنامه ريزی برای ارائه خدمات بهتر به آنها.

- مطالعه مقدماتی برای طرح مطالعات تحليلی (فرضيه سازی )

nخصوصيات :
-  دريک دوره زمانی محدود انجام می شود .

- نياز به گروه شاهد ندارد.

- آزمونهای آماری مجاز است ومعمولاٌ شاخصهای  حاصل با یک عدد ثابت  (    Norm ) مقايسه می شود

 

 


فهرست مطالب :

مطالعات مشاهده ای
Observational study

مطالعات توصيفی
 Descriptive Study 

انواع مطالعات توصيفی

گزارش مورد
Case Report

گزارش گروهی
  Case Series

مطالعات مقطعی
 Cross - Sectional

مطالعات مقطعی.....

و...