دانلود پاورپوینت بررسی اثر ناخالصی غير مغناطيسی روی MgB2 ابررسانايی جهت رشته مدیریت در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تقريب:

از معادله های(8)-(2) تابع گرين ميانگين تعيين می شود. با توجه به اين که حل دقيق برای آن وجود ندارد، بايد به طور تقريبی آن را حل کرد. در اين جا از روش تقريب پتانسيل همدوس(CPA) استفاده می کنيم. در اين تقريب، از پراکندگی بين سايت ها صرفه نظر می شود و همة سايت ها با يک سايت متوسط جايگزين می شود به جز يک سايت که ناخالصی روی آن قرار دارد و با شاخصi  نمايش داده می شود (به آن سايت ناخالصی می گوييم)؛ بنابراين خود-انرژی موضعی خواهد بود، يعنی:

 

 

 

فهرست مطالب :

(1مقدمه
(2مدل
(3معادلة حرکت
(4تقريب
(5محاسبة دمای بحرانی
(6نتيجه