خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بازخورد آموزشی با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

چندین مساله به هنگام ارائه ی بازخورد معلم بعد از انجام ارزیابی های تکوینی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد: اول این که؛ انجام ارزیابی های تکوینی به طور خاص در دست معلم است چرا که فهمیدن این مطلب که دانش آموز درزمینه یادگیری چقدر پیشرفت داشته است و این که چقدر توانسته بر یادگیری خودنظارت و کنترل داشته باشد بیشتر از طریق این ارزیابی ها مشخص می شود، حتی برای تشخیص عملکرد و یادگیری نیازمند به اجرای چنین ارزشیابی هایی در سرتاسر زندگی هستیم(باود،2000). دوم این که؛ یکی از مفروضه های پذیرفته شده این است که هنگام انتقال پیام از جانب معلم به دانش آموز او می تواند پیام را رمزگشایی کرده ومعنی پیام را بفهمد و متقابلا واکنشی نشان دهد؛ حال آن که برخی پیامها دارای محتوای پیچیده و دشواری هستند که فهمیدن و درک آن ها نیازمند زمان کافی و همچنین بحث و گفتگوی بین دانش آموز و معلم هستند(هایگینس،هارتلی،واسکلتون2001؛ ایوانیک،کلارک و ریمر شاو ،2000). 
 

 

 

فهرست مطالب

بازخورد36

انواع بازخورد40

بازخورد عملکردی

بازخورد انگیرشی

بازخورد اسنادی

بازخورد راهبردی

جمع بندی نظری41

مدل ارائۀ بازخورد42

مراحل ارائۀ بازخورد

هفت اصل اساسی در ارائۀ بازخورد43

پیشینۀ پژوهشی هفت اصل در ارائۀ بازخورد44

اصل اول44

اصل دوم45

اصل سوم46

اصل چهارم47

اصل پنجم49

اصل ششم50

اصل هفتم51

جمع بندی کلی51

منابع

فارسی116

لاتین119